BODYSCAPE, – en samlingsutställning
22 april – 14 maj 2017
Vernissage lördag den 22 april kl. 12 – 15

Möte med...

Sex personer samlas kring ett kroppsligt tema, sex konstnärer
med kroppar som bär sina erfarenheter och som vill berätta något.
Detta något är lika mångfacetterat som all jordens landskap.
Kroppen (liksom landskapen) står inför ständiga invasioner
– av krafter som vill kontrollera, splittra, mäta, kategorisera, exploatera och förtingliga våra kroppar.
Varje kropp är en plats full av möjligheter. Så är även konsten.
Vi öppnar rum för kropp, erfarenheter och förkroppsligande.
Kom in! Träd in med din kropp – vad händer i dig?

Elisabeth Bucht – Sergio Perea Jerez – Nino Ramsby
– Mira Sjögren – Katarina Sundkvist Zohari – Stina Wollter